Zatwierdzenia

Zakład posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego (nr UC-15-59-W/1-02) do wytwarzania stałych zbiorników ciśnieniowych i zbiorników bezciśnieniowych.

Zbiorniki mają nadany znak typu przez Prezesa Głównego Urzędu Miar:

zbiorniki 1-komorowe PL T 06 192 decyzja nr ZT 216/2006
zbiorniki 2-komorowe PL T 05 222 decyzja nr ZT 263/2005, ZZT 32/2006
zbiorniki 3-komorowe PL T 04 3 decyzja nr ZT 179/2004, ZZT 12/2006, ZZT 67/2006
zbiorniki 4-komorowe PL T 06 192 decyzja nr ZT 216/2006

Zbiorniki spełniają wymagania:

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18.09.2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych Dz. U. Nr 113 Poz. 1211
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21.11.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie Dz. U. Nr 243 Poz. 2063

Skontaktuj się z nami:

Tel: (0 89) 715-20-71,

Fax: (0 89) 715-20-73 Fax: (0 89) 715-26-78

Pobierz ulotkę

Ulotka (271 kB)

Pobierz plakat

Plakat (976 kB)